White Stoneware with Green Iron Glaze and Beaded Handle

$528.00

White Stoneware with Green Iron Glaze and Beaded Handle

5.5"x4.5"

Regular price $528.00

White Stoneware with Green Iron Glaze and Beaded Handle

5.5"x4.5"